นวดคลายเครียด คอ,บ่า,ไหล่, หลัง (Massage Relax)

การบริการเพื่อสุขภาพ :

7. นวดคลายเครียด คอ,บ่า,ไหล่, หลัง (Massage Relax)

- นวดคลายเครียด คอ, บ่า, ไหล่, หลัง : ห้องพัดลม (Massage Relax : Fan Room)

  • อัตราค่าบริการ 100 บาท (Baht) / 30 นาที (Min.)

- นวดคลายเครียด คอ, บ่า, ไหล่, หลัง : ห้องปรับอากาศ (Massage Relax : Conditioning Room)

  • อัตราค่าบริการ 150 บาท (Baht) / 30 นาที (Min.)


Since : 23 December 2007