6. สมุนไพร "ดอกคำฝอย"

<< Previous || Next >>

ดอกคำฝอย


6. สมุนไพร "ดอกคำฝอย"

สรรพคุณ : บำรุงโลหิต (สตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทาน)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "ดอกคำฝอย" มี 3 ชนิด คือ

ยาชงสมุนไพร ดอกคำฝอย 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก)

1. ยาชงสมุนไพร "ดอกคำฝอย" 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก) ราคา 50 บาท

--------------------------------------------

2. ยาแคปซูลสมุนไพร "ดอกคำฝอย" 1 ขวด (บรรจุ 50 แคปซูล) ราคา 80 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 351/44)

--------------------------------------------

ยาแคปซูลสมุนไพร ดอกคำฝอย

3. ยาแคปซูลสมุนไพร "ดอกคำฝอย" 1 ขวด (บรรจุ 100 แคปซูล ) ราคา 150 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 351/44)

--------------------------------------------Since : 23 December 2007