7. สมุนไพร "หญ้าหนวดแมว"

<< Previous || Next >>

หญ้าหนวดแมว


7. สมุนไพร "หญ้าหนวดแมว"

สรรพคุณ : ขับปัสสาวะ (ผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้ามรับประทาน)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "หญ้าหนวดแมว" มี 3 ชนิด คือ

ยาชงสมุนไพร หญ้าหนวดแมว 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก)

1. ยาชงสมุนไพร "หญ้าหนวดแมว" 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก) ราคา 50 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 113/43)

--------------------------------------------

2. ยาแคปซูลสมุนไพร "หญ้าหนวดแมว" 1 ขวด (บรรจุ 50 แคปซูล) ราคา 70 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 337/42)

--------------------------------------------

ยาแคปซูลสมุนไพร หญ้าหนวดแมว

3. ยาแคปซูลสมุนไพร "หญ้าหนวดแมว" 1 ขวด (บรรจุ 100 แคปซูล) ราคา 130 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 337/42)

--------------------------------------------Since : 23 December 2007