98. สมุนไพร "ใบหม่อน"

<< Previous || Next >>

ใบหม่อน

98. สมุนไพร "ใบหม่อน"

สรรพคุณ : แก้ไข้ ร้อนใน ระงับประสาท คลายเครียด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "ใบหม่อน" มี 3 ชนิด คือ

ยาชงสมุนไพร ใบหม่อน 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก)

1. ชาสมุนไพร "ใบหม่อน" 1 ซอง (บรรจุ 20 ซองเล็ก) ราคา 50 บาท
(เลขสารบบอาหาร อย. 52-1-12848-2-0008)

--------------------------------------------

2. ยาแคปซูลสมุนไพร "ใบหม่อน" 1 ขวด (บรรจุ 50 แคปซูล) ราคา 70 บาท

--------------------------------------------

3. ยาแคปซูลสมุนไพร "ใบหม่อน" 1 ขวด (บรรจุ 100 แคปซูล) ราคา 130 บาท

--------------------------------------------Since : 23 December 2007