45. สมุนไพร "กวาวเครือขาว" (สำหรับสตรี)

<< Previous || Next >>

กวาวเครือขาว

45. สมุนไพร "กวาวเครือขาว" (สำหรับสตรี)

สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "กวาวเครือขาว" มี 2 ชนิด คือ

1. ยาแคปซูลสมุนไพร "กวาวเครือขาว" 1 ขวด (บรรจุ 50 แคปซูล) ราคา 110 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 304/46)

--------------------------------------------

ยาแคปซูลสมุนไพร กวาวเครือขาว 1 ขวด (บรรจุ 100 แคปซูล)

2. ยาแคปซูลสมุนไพร "กวาวเครือขาว" 1 ขวด (บรรจุ 100 แคปซูล) ราคา 200 บาท
(อย. ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 304/46)

--------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "กวาวเครือขาว" สำหรับ "ใช้ภายนอก" มี 2 ชนิด คือ

1. ครีมสมุนไพร "กวาวเครือขาว" 1 กระปุก (บรรจุ 46 กรัม) ราคา 150 บาท
(อย. เลขที่แจ้ง 52-1-5500012)

--------------------------------------------

2. โลชั่นสมุนไพร "กวาวเครือขาว" 1 หลอด (บรรจุ 100 กรัม) ราคา 150 บาท
(อย. เลขที่แจ้ง 52-1-5400001)

--------------------------------------------

3. ครีมกระชับทรวงอก "กวาวเครือขาว" 1 กระปุก (บรรจุ 50 กรัม) ราคา 350 บาท
(อย. เลขที่แจ้ง 52-1-5500010)

--------------------------------------------Since : 23 December 2007